miljöfemmorna

Ännu en webbplats i Webbstjärnan

Miljösmart betalkort/ Enviromentally friendly payment card

Av/of Elly Gyllenberg och/and Signe Pålsson

Har du alltid undrat hur mycket miljöpåverkan det gjorde när du köpte mjölken och korven? Nu har Ålandsbanken en lösning. Varför inte donera pengar till att hjälpa miljön när räkningen kommer? Detta betalkort gör det möjligt att bidra till en bättre värld.

Ålandsbanken har nu lanserat ett betalkort som räknar ut koldioxidutsläppet på ditt köp. Då kan du välja den varan som släpper ut minst när du handlar. Kortet kan användas som ett vanligt kort så länge företag som t.ex Ica, Coop och Lidl samarbetar med Ålandsbanken.
Om företagen däremot inte vill samarbeta så är kortet ganska meningslöst. Det blir egentligen bara ett vanligt kort, förutom att man kan skänka pengar till olika miljöprojekt när räkningen kommer.

Detta kort kommer att göra så att fler människor tänker på sin egna miljöpåverkan och kanske till och med försöker att göra det bättre. Ålandsbanken hoppas att våran miljö kommer att bli bättre och att fler människor köper kortet trots att det kommer att vara lite dyrare. Kortet kommer även att kunna skänka pengar till att rena sjöar och hav.

(On english)

Have you ever wondered how impact it did when you bought the milk and the sausage? Now the bank Ålandsbanken has a solution. Why not donate money to help the environment when the bill comes? This charge card malles it possible to contribute to a better world. Ålandsbanken has now bunched a debet card that calenlates carbon dioxide emissions on your purchase. Then you can choose the product that drops out at least when shopping. The card can be used as a regular card as long as the company such as Ica, Coop and Lidl collaborates whit Ålandsbanken. IP, on the other hand, a company does not want to cooperate, the card is quite meaning lese, it just gets just a regular card, except that you can donate money to different environmental project when the bill comes. This card will make more people think of their own environmental concern and maybe even try do it better. Ålandsbanken hopes that our environment will be better and that more people will buy the card even thought it will be a bit more expensive. The card will also be able to donate to clean lakes and seas.

Källor: alandsbanken.se & kurera.se

« »

© 2018 miljöfemmorna. Tema av Anders Norén.