Välkommen till Miljöfemmorna.se
På den här bloggen kommer elever från sex stycken klasser dela med sig av sina redovisningar om innovationer och initiativ kopplade till en hållbar utveckling. Temat syftar till sprida kunskap och ge tips om hur vi alla kan bidra till en hållbar utveckling.