SmartFlower är en solcell som ser ut som en blomma. På kvällen åker blombladen in och under hela dagen lutar sig SmartFlower åt olika håll så att solen lyser på den.

Om SmarFlower
För att SmartFlower ska fungera behövs att solen ska lysa. Om inte solen lyser kan inte SmartFlower samla upp energi som kan omvandlas till elektricitet. SmartFlower kan producera ungefär 40% mer än vad motsvarande yta solceller kan producera när de är på ett tak. SmartFlower har gjort så att man kan alstra el energi med hjälp av sol på ett effektivt sätt. SmartFlower är miljösmart. Den fångar upp solstrålar med solceller istället för att få energi från t.ex kärnkraftverk och fossila bränslen.
SmartFlower funkar så att den ser ut som en blomma, fast den är 5 x 5 x5 kvadratmeter stor. På morgonen så fäller den ut bladen automatiskt, och sedan vrider den sig efter solen hela dagen och fångar upp energi med hjälp av solceller som sitter på bladen.
Förut så alstrade man energi med fossila bränslen, kärnkraftverk, vindkraft och vattenkraft m.m.

I Sverige innebär detta möjligheterna att producera drygt 3500 kWh el om året. Det är tillräckligt mycket för att kunna köra ett halvt varv runt jorden med en elbil.
SmartFlower kan användas vart du vill, bara solen lyser på stället. Om inte solen lyser där SmartFlower är kan den inte producera någon el.

Källor: https://www.smartflower.com/se/smartflower_pop, https://www.vattenfall.se/foretag/energilosningar/smartflower/sa-fungera-smartflower/ ,
https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/energi-och-miljo/energikällor/ ,
https://www.kraftringen.se/foretag/solcellsanlaggningen/smartflower

Datum: 28 november 2017