The Boring Company – Trafik i 3D

Elon Musk startade The Boring Company år 2016 i Los Angeles, Californien. Elon Musk menar att om vi ska lösa dagens trafikproblem så måste vi ändra trafikströmmarna från dagens 2 dimensionella flöden till 3D. Tunnlarna som kallas Hyperloops lämpar sig bäst för elfordon eftersom man då slipper lokala utsläpp i tunnlarna. När trafikflödena ökar så kommer den största fördelen fram då du bara kan addera en ny nivå med tunnel. I tunnlarna så kör snabba ”slädar” med bilar lastade. Mer information framgår av videon nedan.

The Boring Companys Youtube kanal